Zwrot Towaru

W Skrócie

  • Jako nasz Klient masz GWARANCJĘ 14 DNI od dnia otrzymania przesyłki na zwrot zakupionych towarów (Prawo odstąpienia od umowy).
  • Nie musisz podawać nam powodu zwrotu (odstąpienia), chociaż będziemy wdzięczni za taką informację.
  • Zwrócimy Ci PŁATNOŚĆ do 14 DNI na zasadach określonych w przepisach prawa.
  • Jeśli zapłaciłeś za zamówienie gotówką przy odbiorze i podasz nam numer rachunku bankowego, zwrot nastąpi na wskazany nr rachunku.
  • Aby nie tracić Twojego czasu na szukanie formularzy w internecie przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy Formularz Odstąpienia od Umowy – Pobierz Tutaj
  • Stawiamy na ekologiczność i minimalną ilość wykorzystywanego papieru, dlatego Formularz Odstąpienia od Umowy możesz przesłać nam mailem. Wystarczy, że w treści maila podasz niezbędne informacje z formularza, który Ci udostępniliśmy.

 

 

Prawo Odstąpienie od Umowy

Przy odstąpieniu od umowy prosimy o załączenie dowodu zakupu towaru.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Świtezianki 25/20, 91-496 Łódź
  • mailowo na adres: kontakt@zigner.pl

2. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego przez sklep. Formularz do pobrania TUTAJ.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie się zgodził na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: SYNKOM Rafał Garbarczyk  ul. Świtezianki 25/20, 91-496 Łódź. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. Zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującym stanem prawa prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.